โอกาสสำหรับ Startup และ SME

เพียงแค่คุณมีไอเดีย ธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต มาคุยกับเรา เราพร้อมที่จะร่วมลงทุนกับคุณ
image-1

STARTUP | เริ่มต้นธุรกิจ

image-2

SME | สินค้าอยู่ในตลาดแล้ว

image3

Company | บริษัทร่วมทุน

ร่วมส่งเสริม ลงทุน พัฒนา นวัตกรรม สินค้าและธุรกิจ ให้เติบโต มั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน
Mr.Akaradet Juntawarakun , Founder TRAKOOL Ventures
Making Business Happen

Investment Portfolio | ธุรกิจที่เราร่วมลงทุน

Scroll to top